Herinner my

Herinner my

marthienel's picture

Demo: 

Herinner my

Lyrics: 

Herinner my-Sukses is myne

V1. Herinner my op die dae wat ek af is
dat ek genoeg is
dat ek verdien om gelukkig te wees
herinner my

K:ek skep verhoudings wat my lewe vol maak
sukses is myne
ek kan die lewe met plesier geniet
dis meer as pyne

v2. herinner my op die dae wat ek opgee
ek is vrygestel van verwagtings
en vooroordeel wat my terug en vasgebind hou
herinner my

V3.herinner my op die dae wat ek voor begin
ek het jou vrygestel van verwagtinge
en al die dinge wat ek hoop jy vir my moes wees
herinner my

B: ek is vry
jy is vry
ek vergewe ons
vir jou en my
Ek is vryPlease keep your comments respectful, honest, and constructive. Please focus on the song and not the demo.