Al die klippe is blou/ all the stones are blue

Al die klippe is blou/ all the stones are blue

marthienel's picture

Demo: 

Al die klippe is blou -Marthie Nel Hauptfleisch-Woman On Fire

Liner Notes: 

when everything is blue and i miss you...
What would the world be like without another ||:love lost song:||???

The song could use a cello but I can't stand the electronic version tonight. so just voice and piano...

Lyrics: 

Al die klippe is blou

Resitatief: Gras is daar sodat die wind daardeur kan ritsel
en jy dit kan hoor.
Ek wou kort loop,
maar toe nooi die veld my in
met blomme en die gejuig van groen.

Ek het dit nie geweet nie
Dat jy hier op die pad vir my lê en wag nie
Voor my verskyn soos n ruspe
Wat sit tot die laaste sonstrale hang aan sy lyf

Ek het dit nie geweet nie
Dat jy wag soos die laaste bont gras
En waai en waai tot jy in my hart pas
Wat alles in een oomblik haas

Ek het dit nie geweet nie
Dat ek jou onthou nie
Soos n boodskap op my foon
Of n vinnige hallo-en-koebaai (soen)

En ek hoor jou roep na my
Met ritmiese hoë note
Tussen die bome deur
En tot op die dam wat plas
saam met my hond wat die eende laat dans

koor: Al die klippe is blou
Want ek mis jou...
my hart het ek verloor
En ek kan dit nie terugkry nie
Al die klippe is blou
Want ek mis jou...
Edelgesteentes tel ek oor jou
En ons wag saam vir jou

Ek het dit nie geweet nie
dat ek jou nog so mis nie
En dat ek jou nog so nodig het nie
Dat jy my so volmaak en voltooi nie

Ek het dit nie geweet nie
daars n ander kant jou nie
Ek wou gehad het jy moes vir altyd hou
Loop ek van klip tot klip aan herinneringe vashou

Ek mis Jou lippe, jou aanraking
Jou styf vashou
Die wind en die stilte
Wanneer ek wag vir jou

En ek onthou elke oomblik
jou passie en liefde vir vuur
Jou menswees, Jou glimlag en jou rou energie
En ek kan nie onthou wanneer laas ek so gevoel het nie
So volledig ... So meer as nou nie....

koor: Al die klippe is blou
Want ek mis jou...
my hart het ek verloor
En ek kan dit nie terugkry nie
Al die klippe is blou
Want ek mis jou...
Hoekom kon jy nie vir altyd
by my bly nie
Al die klippe is blou

Resitatief: Gras is daar sodat die wind daardeur kan ritsel
en jy dit kan hoor.
Ek wou kort loop,
maar toe nooi die veld my in
met blomme en die gejuig van groen.
//
All the stones are blue

Resitative: Grass is there so that the wind can rustle through it
and you can hear that.
I wanted to go for a short walk,
but then the field invited me
with flowers and the cheering of greenery.

I did not know
That you were waiting for me on the road
Before me appearing like a caterpillar
Who sits until the last sun rays hangs on his body

I did not know
That you were waiting like the last fur grass
And blow and blow until you fit into my heart
Which hurries in a moment

I did not know
That I remember you
Like a message on my phone
Or a quick hello and goodbey(kiss)

And I hear you calling me
With rhythmic high notes
Between the trees
And onto the pond makingpuddles
with my dog ​​that makes the ducks dance

choir: All the stones are blue
Because I miss you ...
My heart I have lost
And I can not get it back
All the stones are blue
Because I miss you ...
Precious stones I count
And we're waiting for you

I did not know
that I miss you so much
And that I still need you
That you make me perfect and complete

I did not know
there is another side beyond you
I wish I could keep you forever
I walk in memories from stone to stone

I miss Your lips, your touch
tight hugs
The wind and the silence
When I am waiting for you

And I remember every moment
your passion and love for fire
Your being human, Your smile and your raw energy
And I can not remember when I last felt so
So complete ... So more than now ....

choir: All the stones are blue
Because I miss you ...
My heart I have lost
And I can not get it back
All the stones are blue
Because I miss you ...
Why could you not last forever
stay with me
All the stones are blue

Resitative: Grass is there so that the wind can rustle through it
and you can hear that.
I wanted to go for a short walk,
but then the field invited me
with flowers and the cheering of greenery.Please keep your comments respectful, honest, and constructive. Please focus on the song and not the demo.

Comments

cindyrella's picture

Very pretty! I love the piano and I am happy it is in English too. Just lovely in every way!